Вие сте тука

Ден на културата во сообраќајот!

     РСБСП со апел: „ Да ја унапредиме културата во сообраќајот почнувајки секој од  себе и  преку личен пример  да придонесеме за побезбеден сообраќај “

 

Препознавајќи ја потребата да се зајакне свеста за културата во сообраќајот, на 11 мај 2015 година, во Унгарија, со поддршка на Светската здравствена ореганизација, за првпат е организиран  настан  во чест на  подигнувањето на свесноста за значењето и влијанието на сообраќајната култура врз безбедноста во сообраќајот. Овој настан прерасна во традиционална манифестација позната како „ДЕН НА КУЛТУРАТА ВО СООБРАЌАЈОТ“.

Сообраќајната култура е мошне важен елемент на безбедноста во сообраќајот и не претставува само познавање на сообраќајните правила и прописи и поседување на вештини и  умеење да се управува со возило, туку истовремено  претставува и навика на нивно редовно и безусловно почитување и применување. Со други зборови, сообраќајната култура  претставува  начин на перцепирање на односите во сообраќајот, начин на  движење и однесување во сообраќајот кој треба да биде во насока  на исполнување на општите и заеднички  интереси на сите учесници во сообраќајот, а тоа е непречено и безбедно одвивање на  сообраќајот.

Сообраќајната култура е дел од општата социјална култура. Градењето сообраќајна култура е континуиран процес, кој започнува од мали нозе.  Самиот  процес на едукација, односно самиот процес на градење на сообраќајна култура е далеку полесен процес од процесот на промена на навиките и културата во сообраќајот. Токму затоа неопходно е да ги учиме децата на сообраќајна култура од најрана возраст.  Искуството покажува дека ги учиме децата на многу работи,  а недоволно ги учиме за тоа како да бидат безбедни и примерни учесници во сообраќајот.

Семејството и воспитно-образовните институции имаат важна улога во развивањето на сообраќајната култура на децата. Односот на родителот во сообраќајот, без разлика дали е во улога на пешак или возач на возило во кое се вози и детето, како и почитувањето на сообраќајните правила од страна на возрасните, има големо влијание во развивање на сообраќајната култура на детето како учесник во сообраќајот. Бидете позитивен пример за децата во сообраќајот и на тој начин заштитете ги децата од повреди и загуби во сообраќајот, сега и во иднина.

Карактеристично во Рпублика Северна Македонија е тоа што најголем дел од учесниците во сообраќајот се единствени во ставот дека сообраќајната култура и етика не се на потребното и на посакуваното ниво, но за жал  речиси сите  ги бараат причините, вината и пропустите кај другите, а истовремено заборавајки дека сообраќајот е сложен систем, мозаик во кој сите ние партиципираме.

Последиците од сообраќајните незгоди се премногу сериозни  и  наша заедничка обврска, општ и заеднички интерес на сите граѓани, е да се издигне сообраќајната култура на повисоко ниво. Унапредување на културата, етиката и толеранцијата во сообраќајот значително ќе придонесе за побезбеден и посмирен сообраќај, односно ќе придонесе за помалку сообраќајни незгоди,  помал сообраќаен метеж и помалку настрадани лица на улиците и патиштата .

Сообраќајна култура значи да се однесувате во сообраќајот водени од  мотото дека:

      •       Секој има право да се движи безбедно во сообраќајот и секој има обврска да

              придонесува за подобрување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот.

       •      Сообраќајните правила и прописи важат за сите и сите се должни максимално, целосно

               и безусловно да ги почитуваат.

      •       Сообраќајните правила  и прописи постојат  за да не заштитат сите нас.

      •       Децата се нашето богатство, децата се наша иднина! Да ги зачуваме децата од повреди

              и  загуби во сообраќајот!

По повод 11-ти Мај- Ден на културата во сообраќајот, РСБСП со апел: „Да ја унапредиме културата во сообраќајот, да ги промениме лошите навики во сообраќајот почнувајки секој од самиот себе и преку личен пример  и  позитивен придонес да дадеме поддршка за побезбеден сообраќај.  Бидете внимателни, одговорни, културни и толерантени учесници во сообраќајот, денес и секој друг ден! 

#ДЕННАКУЛТУРАТАВОСООБРАЌАЈОТ!

Цели групи

  • Автомобили
  • Велосипедисти
  • Деца во сообраќајот
  • Млади
  • Моторциклисти
  • Пешаци

Ваши предлози и коментари

Преку овој формулар можете да изнесувате корисни идеи, предлози и проекти од сите сфери во безедноста на сообраќајот.

Контакт формата на веб страницата служи исклучиво за поднесување електронски пораки и контакт со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Податоците испратени преку неа, како име и презиме, e-mail, телефон за контакт и содржина на пораката служат исклучиво за контакт со испраќачот на пораката и нема да бидат споделени со трети лица.

Компании кои се грижат за безбедноста во сообраќајот