Информации од јавен карактер – РСБСП – Р.С. Безбедност на Сообраќајот на Патиштата

„Согласно обврските што произлегуваат од  чл.  8  од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (сл. весник на Република Северна Македонија бр. 101/2019),  имателот на информации – Републички Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Република Северна Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува следново лице:

Дејан Андоновиќ

Републички Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Република Северна Македонија ул. „ Георги Димитров„ бр.13 локал 11 и 12, Кисела Вода, Скопје

Контакт адреса:

contact@rsbsp.org.mk, dejan.andonovik@rsbsp.org.mk 

Контакт телефон

070515590

 ПРОПИСИ И ДОКУМЕНТИ

 

Како да пристапам до сајтот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер:

 https://aspi.mk 

РСБСП © | Политика за приватност
Developed by RCRTS