You are here

Соработка на РСБСП и Мото Клуб „Безбедност“ - Скопје

На 11 и 12 јуни 2022 година, во Скопје беше одржан тренинг за безбедно управување со мотоцикл во организација на Мото Клуб „Безбедност“ - Скопје. Настанот беше поддржан од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во рамки на реализацијата на кампањата за одговорно и безбедно учество на мотоциклистите во сообраќајот, почитување на сообраќајните правила и прописи и користење на заштитна опрема, во прв ред заштитен шлем, а со цел зголемување на безбедноста на мотоциклистите и останатите учесници во сообраќајот. Мото клубот „Безбедност“ - Скопје на м-р Гордана Кожуваровска, претседател на РСБСП му додели благодарница за соработката со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Grupet e synuara

  • Automjete
  • Çiklistë
  • Fëmijët në komunikacion
  • Këmbësorë
  • Motoçiklistë
  • Të rinjtë

Propozimet dhe komentet Tuaja

Përmes këtij formulari mund të paraqisni ideja, propozime dhe projekte të dobishme nga të gjitha fushat e sigurisë në komunikacion

Компании кои се грижат за безбедноста во сообраќајот