Kontaktoni

You are here

Kontaktoni

Këshilli i Republikës për Sigurinë e Trafikut Rrugor

ul. „Gorgi Dimitrov“ No.13,
1000 Skopje

Telefoni. 02 / 2700 - 047

Propozimet dhe komentet Tuaja

Përmes këtij formulari mund të paraqisni ideja, propozime dhe projekte të dobishme nga të gjitha fushat e sigurisë në komunikacion

Компании кои се грижат за безбедноста во сообраќајот