You are here

“Jeta është e mbushur me ngjyra vetëm kur është e sigurt” – aktivitet i ri edukativ i KRSKRR-së dhe “LUKOIL Maqedoni” SHPKNJP

"Jeta është e mbushur me ngjyra vetëm kur është e sigurt" është titulli i aktivitetit të ri edukativ që fillon të realizohet prej sot, ndërsa është rezultat i bashkëpunimit midis Këshillit Republikan për Siguri në Komunikacionin Rrugor dhe kompanisë "LUKOIL Maqedoni".

    Në kuadër të këtij aktiviteti, në të gjitha pompat e benzinës të "LUKOIL Maqedoni", do të vendosen libra edukativë për ngjyrosje që prindërit mund t'i marrin për fëmijët e tyre, dhe secili prej tyre do të përcjellë një mesazh të caktuar për sigurinë në komunikacion. Libri për t'u ngjyrosur duhet të jetë i ngjyrosur nga fëmijët, dhe pastaj ata duhet t'ua japin prindërve të tyre, gjë që arrijnë dy efekte të rëndësishme - edukimin e më të vegjëlve dhe ndërgjegjësimin e prindërve.

    "Vera është periudha e udhëtimeve më të shpeshta familjare dhe fatkeqësisht familje të tëra janë të përfshira në shumë nga fatkeqësitë e komunikacionit. Qëllimi i fushatës është së pari t'i edukojmë më të vegjëlit për pjesëmarrjen e sigurt në komunikacion, dhe pastaj përmes edukimit të tyre ata të ndikojnë tek prindërit - të marrin pjesë më me përgjegjësi dhe me ndërgjegje në komunikacion. Për më tepër, ky aktivitet realizohet në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, i cili gjithashtu i jep peshë dhe rëndësi këtij projekti” - theksojnë nga KRSKRR-ja.

    Aktiviteti edukativ do të realizohet gjatë muajve gusht dhe shtator dhe synon të rrisë edukimin dhe kulturën e komunikacionit midis pjesëmarrësve të rinj në komunikacion. Mesazhi është i qartë - ngritja e kulturës dhe ndërgjegjësimit të komunikacionit dhe zvogëlimi i numrit të fatkeqësive në komunikacion dhe viktimave në to, veçanërisht gjatë verës.

    “Edukimi i fëmijëve është një proces i rëndësishëm në të gjithë sistemin e parandalimit të komunikacionit, veçanërisht kur synon ndërgjegjësimin e prindërve. Përvoja tregon se prindërit janë veçanërisht të kujdesshëm dhe të ndjeshëm kur fëmijët e tyre u përcjellin një mesazh të rëndësishëm ose sugjerim, dhe kjo është arsyeja pse shpresojmë që ky aktivitet do të japë rezultate," shtojnë nga KRSKRR-ja.

    Ky është fillimi i bashkëpunimit midis KRSKRR-së dhe "LUKOIL Maqedoni" i cili edhe më tutje do të vazhdojë me realizimin e aktiviteteve të ndryshme parandaluese dhe edukative. Por, në të njëjtën kohë edhe nxitje dhe ftesë për kompanitë e tjera me përgjegjësi shoqërore që të kontribuojnë në ngritjen e kulturës dhe ndërgjegjësimit në komunikacion.

Grupet e synuara

  • Automjete
  • Çiklistë
  • Fëmijët në komunikacion
  • Këmbësorë
  • Motoçiklistë
  • Të rinjtë

Propozimet dhe komentet Tuaja

Përmes këtij formulari mund të paraqisni ideja, propozime dhe projekte të dobishme nga të gjitha fushat e sigurisë në komunikacion

Компании кои се грижат за безбедноста во сообраќајот