You are here

Vlladimir Llazarov

Vlladimir Llazarov u lind në Strumicë në vitin 1965.

Arsimi: Akademia Ushtarake e Aviacionit, Zadar, Kroaci.

Pilot ushtarak i hipihopterit në pension.

Anëtar i KRSKRR-së u zgjodh në maj 2019.

Propozimet dhe komentet Tuaja

Përmes këtij formulari mund të paraqisni ideja, propozime dhe projekte të dobishme nga të gjitha fushat e sigurisë në komunikacion

Компании кои се грижат за безбедноста во сообраќајот