Вие сте тука

Комисија за финансирање

Комисија за национална стратегија

  • Роберто Рогожарски е роден 1964 година во  Штип. По професија е дипломиран сообраќаен инженер, вработен како Секретар во АМД "Штип" Штип. Член на РСБСП од 2016 година.

Комисија за односи со јавност

Комисија за јавни набавки

Комисија за правни и организациони работи

Комисија за развој на сообраќајното воспитание и примена на научните достигнување во областа на сообраќајот

  • М-р Давид Берат е роден на 07.07.1987 година во Загреб, Хрватска. Дипломира јавна администрација и политички науки на Југоисточниот Европски Универзитет. Од 2008 година е вработен во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија. Член на РСБСП од 2016 година. 
  • Венко Стомнароски е роден 1967 година во Прилеп. По професиjа е дипломиран економски менаџер, магистер по туризам. Работи во Македонски Телеком.   Член на РСБСП од 2015 година.

Ваши предлози и коментари

Преку овој формулар можете да изнесувате корисни идеи, предлози и проекти од сите сфери во безедноста на сообраќајот.

© 2019 rsbsp.org.mk | РСБСП E-mail
Developed by Kajgana Media