You are here

Соработка на РСБСП и Мото Клуб „Безбедност“ - Скопје

На 11 и 12 јуни 2022 година, во Скопје беше одржан тренинг за безбедно управување со мотоцикл во организација на Мото Клуб „Безбедност“ - Скопје. Настанот беше поддржан од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во рамки на реализацијата на кампањата за одговорно и безбедно учество на мотоциклистите во сообраќајот, почитување на сообраќајните правила и прописи и користење на заштитна опрема, во прв ред заштитен шлем, а со цел зголемување на безбедноста на мотоциклистите и останатите учесници во сообраќајот. Мото клубот „Безбедност“ - Скопје на м-р Гордана Кожуваровска, претседател на РСБСП му додели благодарница за соработката со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Target Groups

  • Cars
  • Childrens in traffic
  • Cyclists
  • Motorcyclists
  • Pedestrians
  • Teenagers

Your suggestions and comments

You can present useful ideas, proposals, and projects from all spheres in traffic safety through this form.

The contact form on the website is used exclusively for submitting electronic messages and contact with the Republic Council for Road Traffic Safety. The data sent through it, such as name and surname, e-mail, contact phone, and the content of the message are used only for contact with the sender of the message and will not be shared with third parties.

Компании кои се грижат за безбедноста во сообраќајот