Вие сте тука

Децата и нивната безбедност во сообраќајот

Во рамките на кампањата за унапредување на безбедноста на децата во сообраќајот, РСБСП изготви прирачник за родители на тема "Децата и нивната безбедност во сообраќајот". Согласно акциониот план РСБСП организираше акција за дистрибуција на прирачникот. Во рамките на акцијата беа опфатени повеќе општини и голем број на основни училишта.

Ваши предлози и коментари

Преку овој формулар можете да изнесувате корисни идеи, предлози и проекти од сите сфери во безедноста на сообраќајот.

Компании кои се грижат за безбедноста во сообраќајот

© 2020 rsbsp.org.mk | РСБСП E-mail
Developed by Kajgana Media